20 Tháng Sáu 2021
Thông tin tuyên truyền

Nghị quyết Về hỗ trợ chi phí mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT trên địa bàn TPHCM

Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền | Người đăng: Trần Minh Đức | Ngày đăng: 23/12/2020 | Số lần xem: 65
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động