20 Tháng Sáu 2021Tin tức - Sự kiện

Image: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHPN VIỆT NAM PHƯỜNG 8 NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 16/4/2021, Hội LHPN Phường 8 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự đại hội có sự hiện diện của đồng chí Bùi Thị Hòa – Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Đặng Quốc Toàn – Bí thư Quận ủy;  đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Quận ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN Quận 10; đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo Quyên - Quận Ủy viên - Bí thư Đảng Ủy Phường 8; đồng chí Nguyễn Hoàng Châu - PBT Thường Trực Đảng Ủy Phường 8; đồng chí: Nguyễn Hải Phong - PBT- Chủ tịch UBND Phường 8. 

Khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tham quan - Mua sắm - Ăn uống - Lưu trú