10 Tháng Năm 2021
Thông tin người phát ngôn

Họ và tên

Nguyễn Hải Phong

Chức vụ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 8 - quận 10

Số điện thoại

0933.239.496

Địa chỉ E-mail

nhphong.p8.q10@tphcm.gov.vn

 

Chuyên mục

Tranh cổ động