10 Tháng Năm 2021
Hướng dẫn chế độ, chính sách

Điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Chuyên mục: Chế độ, chính sách | Người đăng: Trần Minh Đức | Ngày đăng: 22/08/2019 | Số lần xem: 76
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động