10 Tháng Năm 2021
Thông tin tuyên truyền

Công văn v/v thực trạng thu giá dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố

Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền | Người đăng: Trần Minh Đức | Ngày đăng: 07/10/2020 | Số lần xem: 67
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động