20 Tháng Sáu 2021
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Chuyên mục: Thông tin chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Nguyễn Duy Phương | Ngày đăng: 09/12/2019 | Số lần xem: 73
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động