20 Tháng Sáu 2021
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch "Thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình" năm 2019 trên địa bàn phường 8 quận 10

Chuyên mục: Thông tin chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Trần Minh Đức | Ngày đăng: 22/08/2019 | Số lần xem: 61
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động