20 Tháng Sáu 2021
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch tổ chức lễ hưởng ứng Nhân dân phường 8 không xả rác vì Thành phố sạch và không ngập nước

Chuyên mục: Thông tin chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Trần Minh Đức | Ngày đăng: 22/08/2019 | Số lần xem: 84
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động