10 Tháng Năm 2021
Thông báo

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐ-TB&XH vv thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Chuyên mục: Thông báo | Người đăng: Trần Minh Đức | Ngày đăng: 18/12/2020 | Số lần xem: 55
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động